Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/36/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do orzekania w latach 2016-2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 133) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży wybrana została Pani Lidia Małgorzata Grzejka.

§ 2. Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi zalącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania informacji dotyczącej wybranego ławnika Prezesowi Sądu Rejonowego w Łomży do końca października 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 234,52 KB 66

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-09-02 07:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-09-02 07:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-09-02 07:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208