Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/65/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Nr X/53/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli w kolumnie trzeciej "tematyka obrad" - I kwartał uchyla się pkt 5;
2) w tabeli w kolumnie trzeciej "tematyka obrad "- II kwartał dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,33 KB 76

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192