Rada Gminy Uchwały

Uchwały



UCHWAŁA NR XVII/92/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, w obrębie Tarnowo

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obniżenie przez Wójta Gminy bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-185 jako oficyna w zespole dworsko-ogrodowym, położonym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2, od ceny sprzedaży w trybie przetargu wyodrębnionych 3 lokali wraz z udziałem w gruncie (działka nr 529) z 50% na 5%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach 

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,37 KB 55

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 160