Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/123/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastkowo
Na podstawie art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Miastkowie
ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo.
2. Obwód Szkoły Podstawowej w Miastkowie obejmuje miejscowości: Miastkowo, Łuby-Kiertany,
Łuby-Kurki, Korytki Leśne, Zaruzie, Gałkówka, Czartoria, Sosnowiec, Chojny-Naruszczki, Leopoldowo, Sulki, Rybaki, Tarnowo, Kraska, Podosie i Łubia.
 
§ 2. 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Rydzewie
ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo.
2. Obwód Szkoły Podstawowej w Rydzewie obejmuje miejscowości: Rydzewo, Kuleszka, Kaliszki, Nowosiedliny, Drogoszewo, Osetno i Rydzewo-Gozdy.
 
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkół wymienionych w § 1 i 2.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,93 KB 38

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 144