Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 146/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.
Na podstawie art. 3 ust.7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia / Dz.U. Nr 73, poz. 764 / Rada Gminy na prośbę Starosty uchwala, co następuje :

§1

Akceptuje zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny następujących działek:

1) z działki nr 2 powierzchnię 1.34 ha kl. V i VI, z działki nr 50 powierzchnię 2.90 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Osetno, działkę nr 47 o powierzchni 2.90 ha kl. VI położoną na terenie wsi Drogoszewo stanowiących własność Pani Katarzyny Lemańskiej zam. Ostrołęka ul. Kleeberga 4/7

2) z działki nr 67 powierzchnię 2.53 ha kl. V i VI położoną na terenie wsi Czartoria stanowiącą własność Pani Bożeny - Jadwigi Dąbkowskiej zam Ostrołęka ul. Prądzyńskiego 23 b/12

3) z działki nr 148 powierzchnię 0.95 ha kl. V i VI, z działki nr 668 powierzchnię 2.35 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Tarnowo stanowiących własność Pana Andrzeja Kośnik zam. Tarnowo,

4) z działki nr 1149 powierzchnię 0.2231 ha kl. V, z działki nr 1150 powierzchnię 0.3018 ha kl. V i VI, z działki m-1151/1 powierzchnię 0.8575 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Miastkowo stanowiących własność Państwa Janiny i Jerzego Cwalina

5) z działki nr 162 powierzchnię 0.53 ha kl. V i VI, z działki nr 163 powierzchnię 1.99 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Rybaki stanowiących własność Pana Marka Laskowskiego zam. Ostrołęka ul. Witosa 2 m 45
działkę nr 14 o powierzchni 2.08 ha kl. V i VI położoną na terenie wsi Osetno stanowiącą własność Pana Marka Laskowskiego zam. Ostrołęka ul. Witosa 2 m 45 , z działki nr 376 powierzchnię 1.4331 ha kl. V i VI,
z działki nr 561 powierzchnię l.2988 ha kl. V i VI położonej na terenie wsi Miastkowo stanowiącą własność Pana Marka Laskowskiego zam. Ostrołęka ul. Witosa 2 m 45 .

6) z działki nr 212 powierzchnię 10.90 ha kl V i VI położonej na terenie wsi Łuby Kurki stanowiącą własność Pana Kazimierza Chojnowskiego zam. Łuby Kurki,

7) z działki nr 543 powierzchnię 1.70 ha kl. V i VI położonej na terenie wsi Czartoria stanowiącą własność Pana Witolda Jankowskiego zam. Czartoria ,

8) z działki nr 713 powierzchnię 0.95 ha kl. V i VI, z działki nr 711 powierzchnię 0.41 ha kl. V i VI, z działki nr 712 powierzchnię 0.44 ha kl. V i VI z działki nr 710 powierzchnię 0.97 ha kl. V i VI , z działki nr 507 powierzchnię 0.32 ha kl. V i VI, z działki nr 600 powierzchnię 0.50 ha kl. V i VI. z działki nr 623 powierzchnię 2.23 ha kl. V i VI, z działki nr 558 powierzchnię 0.30 ha kl. V i VI, z działki nr 172 powierzchnię 0.60 ha kl. V i VI, działkę nr 164 o powierzchni 0.90 ha kl. VI w/w działki położone są na terenie wsi Tarnowo i stanowią własność Pana Roberta Banach zam. Tarnowo

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-01 09:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-01 09:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 252