Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 6.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieczątek
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji nieaktualnych bądź zniszczonych pieczątek w składzie:
1) Janina Cwalina - przewodniczący
2) Barbara Kalinowska - członek
3) Dorota Prytuła - członek

§ 2. Komisja dokona spisania pieczątek poprzez ich odcisk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-11 11:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-11 11:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206