Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 11.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca  2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Miastkowo, stanowiącym załącznik   do zarządzenia Nr 18.2015 r. Wójta Gminy Miastkowo z dnia 25 maja 2015 r. , skreśla się § 15, 16, 17 i 18
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 36,05 KB 55

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-11 14:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-11 14:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-11-17 12:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183