Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 3.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach samochodowych Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.,  poz. 446 , poz. 1579) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. , poz. 1047 , poz. 2255)  zarządzam co następuje:

§1. Powołuję Komisję ds. ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach samochodowych Urzędu Gminy Miastkowo w składzie:

1)      Pani Teresa Pawelczyk  –  Przewodniczący Komisji,
2)      Pani  Barbara Nadrowska   –  Członek Komisji,
3)      Pan Wiesław Popławski –  Członek Komisji.

§2. 1. Podstawowym zadaniem Komisji jest ustalenie norm zużycia paliwa  ON na 100 km w okresie jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim.
2. Normę zużycia paliwa należy ustalić metodą uzupełnieniową poprzez uzupełnienie zbiornika paliwa do pełna, jazdę samochodem co najmniej 100 km w różnych warunkach .
3. Z wykonania zadania Komisja sporządza protokół stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 29,67 KB 54

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-18 09:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-18 09:18
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-01-18 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 165