Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 7.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zajmującej się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z póź. zm.) postanawiam
 
§ 1. Wyznaczyć Panią Marzenę Komorowską- inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska  w Urzędzie Gminy Miastkowo, do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-17 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-17 14:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 145