Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 19.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska  urzędnicze  w Urzędzie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz zarządzenia Nr SG.0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo, z dnia 27 lutego 2012 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Powołuję Komisję konkursową do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Iwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (IGN) w Urzędzie Gminy Miastkowo. W skład Komisji konkursowej wchodzą:

a) Janina Cwalina - Sekretarz Gminy - przewodniczący Komisji,
b) Agnieszka Skupska -  Kierownik Referatu IGN - członek Komisji,
c) Marcin Łuba - Informatyk - członek Komisji.

§ 2. Komisja konkursowa działa do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 12:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 12:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 104