Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 2.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786, z 2017 r. poz. 1621) zarządzam, co następuje:

W załączniku Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Miastkowo, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5.2017 r. Wójta Gminy Miastkowo z dnia 24 stycznia 2017 r. w tabeli zatytułowanej „stanowiska pomocnicze i obsługi” dodaje się wiersz w brzmieniu:

8.

Pomoc administracyjna

 III – VI

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

 

Wójt

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2018-01-16
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-30 12:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-30 12:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 119