Budżet i majątek Majątek

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2006 r.


INFORMACJA
O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO NA 2006 R.

Stan gruntów mienia komunalnego należącego do Gminy Miastkowo wynosi 242,27 ha zgodnie z przedłożonym załącznikiem tabelarycznym. Różnica w porównaniu z rokiem 2005 wynika ze sprzedaży w formie przetargu i bezprzetargowej osobom fizycznym.
Sposób zagospodarowania gruntów:
1) największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 186.78 ha, co stanowi 77,09%;
2) grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 16,36 ha,
co stanowi 6,8%;
3) w nieodpłatnym użytkowaniu przez jednostki OSP znajduje się 2,89 ha, co stanowi 1,2%;
4) grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie o łącznej powierzchni 0,96 ha, co stanowi 0,4%;
- dla osób fizycznych – 0,05 ha,
- dla osób prawnych – 0,29 ha,
- jednostkom organizacyjnym ZGK – 0,62 ha,
5) grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 23,07 ha, co stanowi 9,50%. Składają się na to:
- grunty pod hydroforniami - 0,65 ha,
- grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi - 1,32 ha,
- działki budowlane - 3,26 ha,
- inne tereny -14,37 ha,
- grunty rolne - 3,47 ha,
6) grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 4,42 ha co stanowi 1,8%,
7) grunty oddane w dzierżawę - 7,79 ha, co stanowi 3,2%.
Oprócz mienia komunalnego gmina posiada następujący majątek trwały, którego wartość w rozliczeniu na poszczególne grupy przedstawia się następująco:
a) majątek znajdujący się w użytkowaniu szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli:
- budynki (szkoły, budynki gospodarcze, sala gimnastyczna) – 4.747.689,
- budowle – 67.424,
- maszyny i urządzenia techniczne (komputery, kserokopiarki, zespoły komputerowe) – 217.890,
b) majątek znajdujący się w zarządzie gminy:
- budynki (biurowe, gospodarcze, mieszkalne) – 2.680.685,
- sieć wodociągowa – 2.713.181,
- grunty i budowle – 1.544.620,
- maszyny i urządzenia techniczne – 139.934,
- środki transportowe – 810.130 zł w tym:
- samochody OSP - 122.286,
- samochody do dowozu uczniów do szkół - 540.000,
- pozostałe środki transportowe – 147.844,
- komputery, kserokopiarki – 238.694.
Na 2006 rok planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego w kwocie 391.307 zł,
w tym:
- użytkowanie wysypiska przez Miasto Łomża – 310.000,
- sprzedaży działek i nieruchomości zabudowanych - 2.508,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 1.450,
- dochody z wieczystego użytkowania – 729,
- najem i dzierżawa lokali oraz dzierżawa gruntów – 76.620.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-02-04 13:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-03-03 13:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-06 12:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 399