Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.


W dniach 25 kwiecień i 7 maj 2008 r. inspektorzy pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, Oddział w Łomzy) przeprowadzili kontrolę dotycząco przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy niżej wymienionych zagadnień:

  1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
  2. Badania lekarskie.
  3. Czas pracy,
  4. Urlopy wypoczynkowe.
  5. Wynagrodzenie za pracę.
  6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  7. Szkolenia bhp.
  8. Służba bhp.
  9. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy.
  10. Pomieszczenia i stanowiska pracy.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek, w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 10:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 10:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-18 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 539