Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola doraźna w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu wydawania dowodów osobistych (SOO).


W dniu 5 września 2008 r. pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili w tut Urzędzie kontrolę doraźna dot. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych- organizacja i funkcjonowanie w gminie systemu wydawania dowodów osobistych (SOO).

Celem kontroli było zebranie informacji umożliwiających ocenę działalności Wójta Gminy Miastkowo w zakresie problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) powierzonej w ramach zadań zleconych, uregulowanej ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.


Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-12-12 08:50
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-12-12 08:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-26 13:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 463