Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze  ds. funduszy pomocowych  i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została  Pani Anna Bieńkowska, zam. Miastkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Anna Bieńkowska  spełniła  wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w.w. stanowisko.

Podczas przeprowadzonego testu Kandydatka wykazała się dobrą znajomością  przepisów z zakresu procedury administracyjnej i prawa  samorządowego oraz właściwym przygotowaniem merytorycznym w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku na które aplikowała.  Udzielała  odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Jest osobą komunikatywną, otwartą, o wysokiej kulturze osobistej

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2018-05-15
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-05-15 12:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-05-15 12:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 391