Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska


Data ważności: 23-03-2010 10:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miastkowo ogłasza nabór na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Miastkowo

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące kryteria:

1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: rolnictwo lub ochrona środowiska;
6) staż pracy: co najmniej 1 rok;
7) wiedza w zakresie przepisów prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach , ustawy o ochronie przyrody ,  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  
oraz podstawowych przepisów z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
8) dobra znajomość obsługi programów standardowych aplikacji Windows (między   innymi Word, Excel).

2. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność i łatwość przekazywania informacji;
2) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej;
3) dyspozycyjność, odpowiedzialność i dokładność;
4) staż pracy w administracji.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym    m.in. przygotowanie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska i programu     gospodarki odpadami, uchwały o utrzymaniu porządku i czystości, przygotowywanie   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, publikowanie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) realizacja  zadań Gminy w zakresie ochrony przyrody, zwierząt i łowiectwa, w tym m.in. przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej, organizacja wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku, przygotowywanie decyzji na  wycięcie drzew i krzewów;

3) realizacja zadań Gminy w zakresie rolnictwa, w tym m. in. koordynacja i organizacja działań w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż;
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska”  w terminie do 23 marca  2010 r. do  godz. 10.00,  na adres Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18- 413 Miastkowo, p. nr 10

6. Informacje pozostałe:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert nie wykorzystanych w procesie rekrutacji Urząd nie odsyła. Można je odebrać w   ciągu dwóch tygodni od zakończenia procedury naboru.


 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 10:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 10:01

  Wyświetleń : 506

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo