Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 18 listopada 2017 roku :: Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Data ważności: 23-03-2010 10:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miastkowo ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie

1. Wymagania niezbędne:

Na stanowisku Zastępcy Kierownika USC może być zatrudniona osoba, która zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z póżń. zm.)
1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
5) ukończyła: studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub podyplomowe studia administracyjne;
6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu            terytorialnego lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
Ponadto kandydat powinien posiadać  wiedzę z  zakresu przepisów:
• Prawa o aktach stanu cywilnego;
• Kodeks Postępowania Administracyjnego;
• dot. obrony cywilnej i obronności oraz zarządzania kryzysowego;
• dot. ochrony przeciwpożarowej.

2. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność i łatwość przekazywania informacji;
2) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej;
3) dyspozycyjność, odpowiedzialność i dokładność;
4) posiadanie  poświadczenia bezpieczeństwa.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1) prowadzenie spraw  wynikających z kompetencji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podczas jego nieobecności, czyli wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu  rodzinnego i opiekuńczego;

2) ponadto dodatkowo prowadzenie spraw z zakresu:
a) obrony cywilnej i obronności oraz zarządzania kryzysowego,
b) ochrony przeciwpożarowej,
c) ochrony informacji niejawnych,
d) powszechnego obowiązku wojskowego,
e) prawa o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż;
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika USC” w terminie do dnia 23 marca  2010 r. do  godz. 10.00,  na adres Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, p. nr 10.

6. Informacje pozostałe:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert nie wykorzystanych w procesie rekrutacji Urząd nie odsyła. Można je odebrać w   ciągu dwóch tygodni od zakończenia procedury naboru. 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 10:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 10:05

  Wyświetleń : 538

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo