Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obrony cywilnej  i obronności w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obrony cywilnej i obronności w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została  Pani Barbara Nadrowska, zam. Miastkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez panią Barbarę Nadrowską   Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne, tzn. zawiera wymagane dokumenty i dokumentacja jest zgodna z postawionymi warunkami. Pozostałe cztery oferty nie spełniały wymagań formalnych.

Dalsze postępowanie konkursowe składające się z części teoretycznej i praktycznej pozwoliło zbadać przygotowanie merytoryczne i praktyczne kandydata niezbędne do pracy na stanowisku ds. obrony cywilnej i obronności. Komisja wysoko oceniła  znajomość przepisów prawnych zarówno tych niezbędnych do pracy na stanowisku o które się ubiegała, jak i przepisów ogólnych, dot. funkcjonowania samorządu i KPA. Bardzo ważnym atutem jest znajomość  zasad pracy biurowej w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Barbara Nadrowska wykazała się opanowaniem i kulturą osobistą, na pytania odpowiadała jasno i zwięźle.

W związku z tym, że kandydatka spełnia wszystkie warunki niezbędne do pracy na stanowisku ds. obrony cywilnej i obronności. , została wybrana do zatrudnienia na tym stanowisku.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-15 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-15 14:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-28 11:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 873