Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych  i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 wybrana została  Pani Katarzyna Kuczyńska, zam. Drogoszewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Katarzyna Kuczyńska spełniła  wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w.w. stanowisko, a także w części wymagania dodatkowe.

Podczas przeprowadzonego testu Kandydatka wykazała się dobrą znajomością  przepisów z zakresu procedury administracyjnej i prawa samorządowego oraz właściwym przygotowaniem merytorycznym w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku na które aplikowała. Udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Jest osobą komunikatywną, otwartą, o wysokiej kulturze osobistej

W procedurze naboru uzyskała najwyższą ilość punktów czyli spełniła w najwyższym stopniu wymagania niezbędne i w przeważającej części wymagania dodatkowe.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-18 09:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-18 09:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-07-22 08:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 599