Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 21 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Informacje » Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (26.02.2010 r. - 30.03.2010 r.)


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami

W okresie od dnia 26 lutego do dnia 30 marca 2010 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano zarządzenia w sprawach :

 • rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 • powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 • określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 • opisów stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo;
 • ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska;
 • powołania komisji Opiniującej oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Wydano 221 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 • 185  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
 • 15  w sprawach podatkowych (umorzenie podatku, zmiana wymiaru podatku, stwierdzenie nadpłaty);
 • 2  o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 2  dotyczące wycinki drzew;
 • 14  w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 • 3  o warunkach zabudowy.

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania:
 • decyzji (pozwolenia – o zasadach realizacji inwestycji drogowej) na przebudowę drogi gminnej w  Tarnowie ul. Sosnowa i dróg gminnych w Drogoszewie ul. Lipowa, Szkolna i Nowa;
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego Gałkówka metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, na działkach nr ewid.33/2, 34/2  położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka;
 • wydania decyzji celu publicznego ( przebudowa drogi gminnej w Nowosiedlinach);
 • 3  decyzji o warunkach zabudowy;

Wystawiono 30 upomnień podatkowych.

Wydano 61 zaświadczeń, w tym:
 • 48    w sprawach podatkowych;
 • 4   o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 2   w sprawie świadczeń rodzinnych;
 • 3   dotyczące działalności gospodarczej;
 • 4   o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 2  wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 7  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zawarto 1 umowę o pracę na czas określony – roboty publiczne.

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Wystąpiono o zapłatę przyrzeczonego dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie oraz boiska sportowego w Miastkowie ul. Sportowa 1.
 2. Rozpoczęto uzgodnienia z mieszkańcami w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Rydzewie ul. Piaskowa, Kościelna, Długa.
 3. Zlecono opracowanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej działek gminnych położonych w Drogoszewie oznaczonych nr 254, 255, 256, 257.
 4. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich na przebudowę hydroforni w Miastkowie.
 5. Zlecono klasyfikatorowi gruntów dokonanie zmiany rodzaju użytków w działce gminnej nr 50/2 położonej w Łubach – Kurkach przy strażnicy OSP.
 6. Zlecono dokonanie okresowej kontroli budynków gminnych w zakresie sprawności instalacji elektrycznej.
 7. Podano do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy firmie UNIMER Spółka z o.o. reprezentowaną przez Jakuba Szczepkowskiego.
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:21

  Wyświetleń : 376

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo