Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.


W 2007 roku Wójt Gminy realizował ustalenia przedmiotowej uchwały zarządzając majątkiem Gminy Miastkowo w następujący sposób:

1/ zbyła z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej działkę nr 649/1 położoną w Tarnowie na poprawę zagospodarowania działki przyległej Panu Karolowi i Waldemarowi Zduńczyk.

2/ przekazała w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie budynek użytkowy (była Agronomówka) wraz z gruntem, w celu urządzenia oddziału przedszkolnego,

3/ oddała w dzierżawę działkę z zasobu gminnego nr 5 położoną w obrębie wsi Chojny - Naruszczki.

Sporządziła : Bogumiła Małż

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 14:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 14:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 512