Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2006 rok


Na terenie naszej gminy prowadzą działalność 2 Biblioteki: Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo oraz Filia Biblioteczna w Drogoszewie.Do podstawowych zadania Biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich na zewnątrz bądź na miejscu, prowadzenie działalności informacyjno bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa.

Księgozbiór:

Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór liczący 16.817 woluminów, natomiast FB liczy 2413 książek.
W 2006 r. zakupiono dla Biblioteki i FB 494 pozycji nowości na łączną sumę 9543 zł, w tym 274 książki na sumę 4343 zł z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku Biblioteka otrzymała też dotacje z MK i Dz. N. na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5215 zł. Na ubytki spisano 408 książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Czytelnictwo:

W 2006r. zarejestrowano 651 czytelników: 547 w PBG Miastkowo i 104 w FB Drogoszewo. Książek na zewnątrz wypożyczono 10 770, w tym 2811 w Filii. Na miejscu udostępniono 208 książek.
Biblioteka prenumeruje też 14 tytułów czasopism, dla Filii zaprenumerowano 2 tytuły, z których czytelnicy korzystają na miejscu bądź wypożyczają do domu. W 2006 r. czytelnictwo prasy kształtowało się następująco: na zewnątrz wypożyczono 738 czasopism, na miejscu skorzystano z 320 czasopism.

W Bibliotece znajduje się dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu przez czytelników (encyklopedie, słowniki, leksykony oraz książki z różnych dziedzin wiedzy).

Użytkownicy korzystają również z informacji w formie elektronicznej – jest 3 komputery podłączone do Internetu. Internet cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie wyszukują tu różnorodnych tematów dotyczących różnych dziedzin życia i nauki, jest możliwość wydrukowania wyszukiwanych materiałów. Z Internetu korzystają też dorośli użytkownicy. W 2006 r. z Internetu skorzystało 3 406 osób.

Popularyzacja książek i czytelnictwa:

Promując książki i czytelnictwo Biblioteki organizują spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, zgaduj-zgadule literackie, wystawki tematyczne.

W maju zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci i młodzieży panią Ewą Nowak. W spotkaniu wzięli udział uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej i uczniowie Gimnazjum.

W marcu organizowane były spotkania dla pań: z okazji Dnia Kobiet z kosmetyczką oraz o tematyce kulinarnej. W Bibliotece przeprowadzone były też lekcje biblioteczne: w kwietniu dla klas IV n. t. korzystania z katalogów w bibliotece, w maju wycieczki do biblioteki klas „0” oraz I mające na celu zapoznanie uczniów z biblioteką. Na spotkaniach tych przeprowadzono mini konkursy oraz zgaduj-zgadule dla dzieci. W czerwcu przeprowadzono lekcje biblioteczne dla klas VI: temat – Źródła informacji o świecie, we wrześniu odbyły się 4 lekcje biblioteczne dla klas gimnazjalnych na temat korzystania z katalogów, korzystania z księgozbioru podręcznego i źródłach informacji. W październiku odbyły się lekcje dla klas IV mające na celu zapoznanie uczniów z ustawieniem księgozbioru na półkach i zasadami wypożyczania i korzystania z biblioteki. W listopadzie w związku ze Świętem Niepodległości przeprowadzono 2 lekcje historii dla klas III, na które zaproszono emerytowaną nauczycielkę historii.

Biblioteka uczestniczyła również w konkursach mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa: w kwietniu patriotycznym „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce”, czerwcu w konkursie „Jednego Wiersza”. Współpracowano również ze Szkołą przy organizacji konkursu ph. - „Laureaci Literackiej Nagrody Nobla” oraz ph. „Czy znamy baśnie i legendy”.
Pracownice uczestniczyły również w Komisjach oceniających prace plastyczne w konkursach plastycznych.

Upowszechniając książkę i czytelnictwo pracownica Biblioteki odwiedza Szkołę Podstawową w Tarnowie wypożyczając uczącym się tam dzieciom książki oraz przeprowadzając mini konkursy czy zgaduj-zgadule.
Filia Biblioteczna w Drogoszwie upowszechnia czytelnictwo poprzez głośne czytanie książek dzieciom, lekcje biblioteczne, prace z Kołem Plastycznym.

W celach propagujących książki i czytelnictwo biblioteki wykonują wystawki tematyczne książek.

Kierownik Biblioteki
Bożena Święcka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-10-03 14:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-03 14:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 416