Rada Gminy Sesje

XVI Sesja Rady Gminy


 ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 29 września 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 5. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a)   zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  b)   wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 6. Zapytania i wolne wnioski:
        -  drogi: krajowe i powiatowe
        -  lekarz rodzinny
        -  fotowoltaika c.d.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-09-16 10:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-09-16 10:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-10-26 12:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 386