Rada Gminy Sesje

XVII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 22 listopada 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie podatku rolnego i leśnego na 2017 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.,
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 r,.
  c) zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
  d) zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,
  e) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  f)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie,
  g) wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, w obrębie Tarnowo,
  h) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 r.",
  i) przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
 6. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie  majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 10. Zapytania i wolne wnioski:
    -   informacja Wójta Gminy na temat kontroli PIP

 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 230,12 KB 123
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 92,04 KB 118
file typ Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych 94,77 KB 124
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 340,76 KB 117
file typ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok 186,78 KB 115
file typ Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 89,57 KB 128
file typ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, w obrębie Tarnowo 89,94 KB 122
file typ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie 88,09 KB 119
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 374,87 KB 119
file typ Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 326,93 KB 117
file typ GUS: Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 112,87 KB 133
file typ GUS: Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. 118,86 KB 113
file typ Oświadczenie Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia opłaty za składowanie odpadów na wysypisku w Czartorii 48,07 KB 104
file typ Protokół z sesji 76,98 KB 117

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-04 13:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-04 13:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-12-16 08:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 423