Rada Gminy Sesje Online
Harmonogram sesji:

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. yyy
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Miastkowo
 6. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 7. xxx
 8. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 9. Wybór przewodniczącego rady
 10. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 11. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 12. Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących)
 13. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2017/2018.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2019 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Rozpatrzenie stawek podatku leśnego na 2019 r.
 28. Wolne wnioski.
 29. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego na 2019 r.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.
 34. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 35. Interpelacje i zapytania radnych.
 36. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Cwalina Jerzy
 6. Dyko Stanisław
 7. Dziekoński Alojzy
 8. Grużewski Paweł
 9. Iwaniak Łukasz
 10. Kamienowski Sławomir
 11. Klimek Tomasz
 12. Lachowski Sławomir
 13. Pawelczyk Danuta
 14. Przychodzień Jan
 15. Rupacz Henryk
 16. Wilk Bożena
 17. Zajączkowska Danuta
 18. Zaremba Patrycja
 19. Zdrodowski Mirosław

Głosowania


xxx

Za
 0%
Przeciw
 0%
Wstrzymali się
 0%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się

    Wybór przewodniczącego rady

    Za
     100%
    Przeciw
     0%
    Wstrzymali się
     0%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się

      Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących)

      Za
       100%
      Przeciw
       0%
      Wstrzymali się
       0%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się

        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024.

        Za
         0%
        Przeciw
         0%
        Wstrzymali się
         0%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się

           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2019.

           Za
            0%
           Przeciw
            0%
           Wstrzymali się
            0%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się

              Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

              Za
               100%
              Przeciw
               0%
              Wstrzymali się
               0%
              Głosowanie imienne:
              ZaPrzeciwWstrzymali się

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

                Za
                 0%
                Przeciw
                 0%
                Wstrzymali się
                 0%
                Głosowanie imienne:
                ZaPrzeciwWstrzymali się

                   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej

                   Za
                    100%
                   Przeciw
                    0%
                   Wstrzymali się
                    0%
                   Głosowanie imienne:
                   ZaPrzeciwWstrzymali się

                     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.

                     Za
                      0%
                     Przeciw
                      0%
                     Wstrzymali się
                      0%
                     Głosowanie imienne:
                     ZaPrzeciwWstrzymali się

                        Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu

                        Za
                         100%
                        Przeciw
                         0%
                        Wstrzymali się
                         0%
                        Głosowanie imienne:
                        ZaPrzeciwWstrzymali się

                          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2019 rok.

                          Za
                           0%
                          Przeciw
                           0%
                          Wstrzymali się
                           0%
                          Głosowanie imienne:
                          ZaPrzeciwWstrzymali się

                             Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji

                             Za
                              100%
                             Przeciw
                              0%
                             Wstrzymali się
                              0%
                             Głosowanie imienne:
                             ZaPrzeciwWstrzymali się

                               Rozpatrzenie stawek podatku leśnego na 2019 r.

                               Za
                                93.3%
                               Przeciw
                                6.7%
                               Wstrzymali się
                                0%
                               Głosowanie imienne:
                               ZaPrzeciwWstrzymali się

                                Rozpatrzenie stawek podatku rolnego na 2019 r.

                                Za
                                 93.3%
                                Przeciw
                                 0%
                                Wstrzymali się
                                 6.7%
                                Głosowanie imienne:
                                ZaPrzeciwWstrzymali się

                                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

                                 Za
                                  100%
                                 Przeciw
                                  0%
                                 Wstrzymali się
                                  0%
                                 Głosowanie imienne:
                                 ZaPrzeciwWstrzymali się

                                   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

                                   Za
                                    100%
                                   Przeciw
                                    0%
                                   Wstrzymali się
                                    0%
                                   Głosowanie imienne:
                                   ZaPrzeciwWstrzymali się

                                     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

                                     Za
                                      100%
                                     Przeciw
                                      0%
                                     Wstrzymali się
                                      0%
                                     Głosowanie imienne:
                                     ZaPrzeciwWstrzymali się

                                       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.

                                       Za
                                        100%
                                       Przeciw
                                        0%
                                       Wstrzymali się
                                        0%
                                       Głosowanie imienne:
                                       ZaPrzeciwWstrzymali się
                                         Wyświetleń: 1