Rada Gminy Sesje

XVIII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XVIII  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  20 grudnia 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w świetlicy wiejskiej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32A.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
  b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  c) zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
  d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata  2017-2022,
  e) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2017
  f) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2017 rok,
  g) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-09 15:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-09 15:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-01-25 13:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 406