Rada Gminy Sesje Online
Harmonogram sesji:

Brak ustalonego harmonogramu.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Cwalina Jerzy
 6. Dyko Stanisław
 7. Dziekoński Alojzy
 8. Grużewski Paweł
 9. Iwaniak Łukasz
 10. Kamienowski Sławomir
 11. Klimek Tomasz
 12. Lachowski Sławomir
 13. Pawelczyk Danuta
 14. Przychodzień Jan
 15. Rupacz Henryk
 16. Wilk Bożena
 17. Zajączkowska Danuta
 18. Zaremba Patrycja
 19. Zdrodowski Mirosław

Głosowania


Przyjęcie porządku obrad.

Za
 100%
Przeciw
 0%
Wstrzymali się
 0%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się

   xxx

   Za
    42.9%
   Przeciw
    57.1%
   Wstrzymali się
    0%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się

    Wybór przewodniczącego rady

    Za
     100%
    Przeciw
     0%
    Wstrzymali się
     0%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się

      test 3

      Za
       25%
      Przeciw
       75%
      Wstrzymali się
       0%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się

       Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących)

       Za
        100%
       Przeciw
        0%
       Wstrzymali się
        0%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się

         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024.

         Za
          100%
         Przeciw
          0%
         Wstrzymali się
          0%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się

           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2019.

           Za
            100%
           Przeciw
            0%
           Wstrzymali się
            0%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się

             Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

             Za
              100%
             Przeciw
              0%
             Wstrzymali się
              0%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się

               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

               Za
                100%
               Przeciw
                0%
               Wstrzymali się
                0%
               Głosowanie imienne:
               ZaPrzeciwWstrzymali się

                 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej

                 Za
                  100%
                 Przeciw
                  0%
                 Wstrzymali się
                  0%
                 Głosowanie imienne:
                 ZaPrzeciwWstrzymali się

                   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.

                   Za
                    80%
                   Przeciw
                    6.7%
                   Wstrzymali się
                    13.3%
                   Głosowanie imienne:
                   ZaPrzeciwWstrzymali się

                   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu

                   Za
                    100%
                   Przeciw
                    0%
                   Wstrzymali się
                    0%
                   Głosowanie imienne:
                   ZaPrzeciwWstrzymali się

                     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2019 rok.

                     Za
                      100%
                     Przeciw
                      0%
                     Wstrzymali się
                      0%
                     Głosowanie imienne:
                     ZaPrzeciwWstrzymali się

                       Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji

                       Za
                        100%
                       Przeciw
                        0%
                       Wstrzymali się
                        0%
                       Głosowanie imienne:
                       ZaPrzeciwWstrzymali się

                         Wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 r.

                         Za
                          100%
                         Przeciw
                          0%
                         Wstrzymali się
                          0%
                         Głosowanie imienne:
                         ZaPrzeciwWstrzymali się

                           Rozpatrzenie stawek podatku leśnego na 2019 r.

                           Za
                            93.3%
                           Przeciw
                            6.7%
                           Wstrzymali się
                            0%
                           Głosowanie imienne:
                           ZaPrzeciwWstrzymali się

                            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady gminy

                            Za
                             100%
                            Przeciw
                             0%
                            Wstrzymali się
                             0%
                            Głosowanie imienne:
                            ZaPrzeciwWstrzymali się

                              Rozpatrzenie stawek podatku rolnego na 2019 r.

                              Za
                               93.3%
                              Przeciw
                               0%
                              Wstrzymali się
                               6.7%
                              Głosowanie imienne:
                              ZaPrzeciwWstrzymali się

                               Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

                               Za
                                100%
                               Przeciw
                                0%
                               Wstrzymali się
                                0%
                               Głosowanie imienne:
                               ZaPrzeciwWstrzymali się

                                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

                                 Za
                                  100%
                                 Przeciw
                                  0%
                                 Wstrzymali się
                                  0%
                                 Głosowanie imienne:
                                 ZaPrzeciwWstrzymali się

                                   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

                                   Za
                                    100%
                                   Przeciw
                                    0%
                                   Wstrzymali się
                                    0%
                                   Głosowanie imienne:
                                   ZaPrzeciwWstrzymali się

                                     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.

                                     Za
                                      100%
                                     Przeciw
                                      0%
                                     Wstrzymali się
                                      0%
                                     Głosowanie imienne:
                                     ZaPrzeciwWstrzymali się
                                       Wyświetleń: 1