Rada Gminy Sesje

XXII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXII  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  30 czerwca 2017 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017 - 2024,
  b) zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
  c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku  do lat 5,
  d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo,
  e) ustalenia diet sołtysom.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r., absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) zatwierdzenie sprawozdań  gminy za 2016 r.
  b) udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-16 08:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-16 08:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-09-08 14:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 387