Rada Gminy Sesje

XXV Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 28 grudnia 2017 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018-2024,
  b) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2018,
  c) zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
  d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok,
  e) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo wraz ze szczegółową inwentaryzacją,
  f) uchwalenia planu sesji  Rady Gminy na 2018 rok,
  g) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  Rady Gminy na 2018 rok.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-13 13:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-13 13:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-02-02 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 275