Rada Gminy Sesje

XXVIII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXVIII  sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 17 maja 2018 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miastkowo (plany na 2018r., zgłaszanie potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem, możliwości wsparcia i współpracy Zarządu Dróg Powiatowych przez Gminę).
 5. Szkody łowieckie.
 6. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze,
  b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2017 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-05-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-05-08 15:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-05-08 15:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-16 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250