Rada Gminy Sesje

XXXI Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 

Zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 września 2018 r.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1200. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Realizacja uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025,
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo ( obręb Miastkowo),
  c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo (obręb Chojny-Naruszczki)
  d) uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo,
  e) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności  stałych Komisji Rady Gminy za 2018 r.
 7. Podsumowanie  działalności  Wójta oraz  Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018.
 8. Zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-09-11
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-09-11 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-09-11 14:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-16 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171