Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr III/10


ZAWIADOMIENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
 1. Zwołał III sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 grudnia 2010 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 9:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w świetlicy przy Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32.
 
Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie protokołów z obrad I i II sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 – 2018.
 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  b) przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków komisji,
  e) dyskusja nad projektem budżetu,
  f) podjęcie uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Miastkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na określonych obszarach Gminy Miastkowo.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-17 13:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-17 13:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 699