Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXVII


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XXVII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 7 listopada 2014 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2015 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
  c) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  d) zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  e) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w gminie Miastkowo ( 21 statutów),
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za  2014 r.
 7. Podsumowanie działalności Wójta i Rady Gminy za okres kadencji 2010 - 2014.
 8. Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2,99 MB 54
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka 90,25 KB 57
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo 90,39 KB 55
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria 89,83 KB 52
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie 89,12 KB 55
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo 90,44 KB 55
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki 90,38 KB 51
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec 89,58 KB 49
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo 90,69 KB 54
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy 90,35 KB 58
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki 90,52 KB 52
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie 90,21 KB 61
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny 89,85 KB 55
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo 90,33 KB 56
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki 91,73 KB 57
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany 91,55 KB 50
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo 90,05 KB 54
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka 90,18 KB 58
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska 90,41 KB 52
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne 91,64 KB 55
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki 90,92 KB 53
file typ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chojny - Naruszczki 91,46 KB 58
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 334,48 KB 62
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 89,74 KB 67
file typ Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2015 87,99 KB 61
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2,4 MB 59
file typ Protokół z sesji 64,66 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-29 09:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-29 09:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-02 13:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 369