Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 lutego 2018 r.

23.02.2018 r. 13:42

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Łuby-Kiertany i Miastkowo

19.02.2018 r. 11:07

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lutego 2018 r.

14.02.2018 r. 13:17

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

13.02.2018 r. 10:52

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

13.12.2017 r. 13:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Rydzewo - Gozdy dla wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej

20.09.2017 r. 11:24

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 8 sierpnia 2017 r.

09.08.2017 r. 14:08

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 04.08.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

08.08.2017 r. 10:55

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

02.06.2017 r. 00:00

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnyn nieograniczonym na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego z  zasobu Gminy Miastkowo wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2

13.04.2017 r. 13:39

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 383, 384, 372 w obrębie SZAFARCZYSKA gm. Lelis

21.11.2016 r. 15:16

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

05.12.2013 r. 13:28

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

29.11.2012 r. 11:52

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

19.01.2012 r. 09:59

Odbiór padłych zwierząt

18.11.2008 r. 09:40