Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Wybory i referenda » Referendum 2015


 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 lipca 2015 roku

            Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
  o referendum ogólnokrajowym  (Dz. U. z 2015 r. poz.318) podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015 r.

Numer

obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji do spraw referendum

 

 

1

 

Chojny – Naruszczki, Kraska, Leopoldowo, Sulki, Korytki Leśne,
Łuby – Kurki, Łuby – Kiertany, Czartoria, Osetno, Rybaki

 

 

Publiczne Gimnazjum

ul. Łomżyńska 10, Miastkowo

 

2

 

Miastkowo

Publiczne Gimnazjum

ul. Łomżyńska 10, Miastkowo

  • Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

 

 

3

 

Łubia, Tarnowo, Gałkówka, Podosie, Sosnowiec, Zaruzie

 

Świetlica Wiejska

ul. Łomżyńska 32A, Miastkowo

  • Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

 

 

4

 

Drogoszewo, Kaliszki, Kuleszka, Nowosiedliny, Rydzewo – Gozdy, Rydzewo

 

 

Szkoła Podstawowa

ul. Mazurska 22, Rydzewo

 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Wójta Gminy Miastkowo w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Miastkowo o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w dniu głosowania
6 września 2015 r. (niedziela)  w godzinach od 600 do 2200.

W Ó J T

Kazimierz Górski

INFORMACJA
o terminie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji  do spraw referendum w Gminie Miastkowo

Zgodnie  z art. 13 ust. 4  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 318)  Wójt Gminy Miastkowo  informuje, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w pokoju  Nr 9 odbędzie się losowanie kandydatów do 4 ( czterech) obwodowych komisji do spraw referendum, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty:

 

1. Obwodowa Komisja Nr 1 - Publiczne Gimnazjum w Miastkowie - zgłoszono 11 kandydatów

2. Obwodowa Komisja Nr 2 - Publiczne Gimnazjum w Miastkowie - zgłoszono 11 kandydatów

3. Obwodowa Komisja Nr 3 - Świetlica Wiejska w Miastkowie - zgłoszono 11 kandydatów

4. Obwodowa Komisja Nr 4 - Szkoła Podstawowa w Rydzewie -  zgłoszono 9 kandydatów.

W Ó J T

Kazimierz Górski


Zarządzenie Nr 39.2015
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia  13 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum


Na podstawie art. 13 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia  14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w gminie Miastkowo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum  
     ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie  

1)  Jan Stefan Szymborski zam. Miastkowo      
     - Stowarzyszenie Wspólnota

2)  Monika Korytkowska  zam. Sulki
     -  Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej  i Gospodarczej

3)  Paulina Łuba  zam. Łuby - Kurki
     -  Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

4)  Anna Cwalina - Adamowicz  zam. Miastkowo
     -  Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  Edmund Stepnowski zam. Czartoria
     -  Stowarzyszenie Oburzeni

6) Dariusz Laskowski  zam. Gałkówka
     - Stowarzyszenie  Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

7)  Krzysztof Przychodzień  zam. Czartoria
     -  Prawo i Sprawiedliwość

8)  Kinga Piaścik  zam. Rydzewo
     -  Fundacja "Szansa dla Gmin"

9)  Agnieszka Zduńczyk zam. Miastkowo
     - osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

2. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum  
     ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie

1)  Wiesław Łuba  zam. Łuby - Kurki
    - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

2)  Urszula Dobkowska zam. Czartoria
     - Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

3)   Aneta Dorota Wiśniewska zam. Miastkowo
     -  Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  Kamila Wronka zam. Miastkowo
     -   Fundacja Rozwoju Compliance

5) Bogumiła Józefa Stepnowska zam. Czartoria
    - Stowarzyszenie Oburzeni

6) Joanna Przychodzień  zam. Czartoria
    -  Prawo i Sprawiedliwość

7) Grażyna Nadrowska zam. Miastkowo
   - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "BONUM"

8)  Jolanta Małkowska zam. Drogoszewo
   -  Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

9)  Janina Cwalina zam. Miastkowo
     -  osoba wskazana przez  Wójta Gminy

 

3. Obwodowa Komisja do Spraw Referndum Nr 3 z siedzibą  w Świetlicy Wiejskiej
       ul. Łomżyńska 32A  w Miastkowie    

1) Wojciech Bałazy  zam. Tarnowo
    -  Stowarzyszenie Oburzeni

2) Teresa Stefańska zam. Zaruzie
    -  Stowarzyszenie Wspólnota

3)  Grażyna Genowefa  Białobrzewska zam. Miastkowo
    -  Polskie Stronnictwo Ludowe

4) Arkadiusz Górski  zam. Rydzewo
     -  Prawo i Sprawiedliwość

5) Edyta Bielacka  zam. Łuby - Kurki
    - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

6)  Iwona Wiktorzak zam. Rybaki    
    - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7) Elżbieta Chojnowska zam. Chojny - Naruszczki
   -  Stowarzyszenie  Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

8)  Anna Wronka zam. Miastkowo
      -  Fundacja Rozwoju Compliance

9)  Wanda Wiśniewska  zam. Miastkowo
     - osoba wskazana przez  Wójta Gminy

 

4. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej
       ul. Mazurska 22  w Rydzewie

1) Małgorzata Grzymała zam. Łuby - Kiertany
    -  Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

2)  Magdalena Romańska zam. Rydzewo
    - Stowarzyszenie Wspólnota

3)  Teresa Brzostek  zam. Rydzewo
     - Fundacja "Szansa dla Gmin"

4)  Anna Wiśniewska zam. Miastkowo
     -  Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  Anna Ustaszewska zam. Rybaki
    - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

6)  Łukasz Ciecierski zam. Miastkowo
    - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "BONUM"

7) Arkadiusz Romański zam. Rydzewo
    -  Stowarzyszenie Oburzeni

8)  Tomasz Górski zam. Rydzewo
     -  Prawo i Sprawiedliwość

9)  Małgorzata Struniewska  zam. Olszewo Borki
   - osoba wskazana przez  Wójta Gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Górski


INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) w związku z art.9 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318) informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum na terenie Gminy Miastkowo, sporządzony w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r., udostępniony będzie do wglądu w dniach od 17 do 31 sierpnia 2015r. w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, pok. nr 5.


Spis wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek.


Załączniki pobrań ściągnij
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 473,92 KB 31
Informacja dot. formy składania wniosków: dopisanie do spisu wyborców, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 78,68 KB 27
Protokół z obwodu nr 1 46,16 KB 90
Protokół z obwodu nr 2 46,31 KB 72
Protokół z obwodu nr 3 46,64 KB 72
Protokół z obwodu nr 4 46,30 KB 65 

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2015-06-22
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 11:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-24 11:26
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2015-09-09 11:21

  Wyświetleń : 329

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo