Wybory i referenda Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo z dnia  14 września 2018  roku w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1349) Wójt Gminy Miastkowo podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

 

1

Chojny – Naruszczki, Kraska, Leopoldowo, Sulki, Korytki Leśne, Łuby – Kurki, Łuby – Kiertany, Czartoria, Rybaki

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 10

18-413 Miastkowo

2

Miastkowo

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 10

18-413 Miastkowo

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

 

Tarnowo, Łubia,  Podosie , Sosnowiec, Gałkówka, Zaruzie

 

Świetlica Wiejska ul. Łomżyńska 32A,  

18 - 413 Miastkowo

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Drogoszewo, Osetno, Kaliszki, Kuleszka,

Rydzewo – Gozdy, Nowosiedliny, Rydzewo

Szkoła Podstawowa

Rydzewo ul. Mazurska 22,

18 - 413 Miastkowo

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym  także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji:

2)  całkowitej niezdolności do pracy:

3)  niezdolności do samodzielnej egzystencji:

4)  o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)  o zaliczeniu  do II grupy inwalidów:

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej
do dnia 8 października 2018 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy, najpóźniej w dniu głosowania  ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji:

2)  całkowitej niezdolności do pracy:

3)  niezdolności do samodzielnej egzystencji:

4)  o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)  o zaliczeniu  do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Miastkowo najpóźniej
do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700  do godz. 2100.

 

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-09-17
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-09-17 11:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-09-17 11:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 631