Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

INFORMACJA O WYNIKU I PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 wyodrębnionego w budynku zabytkowym  w Tarnowie ulica Szkolna 2/3 z zasobu Gminy Miastkowo


Miastkowo, 2017.01.18

 IGN. 6840.6.2016

INFORMACJA

O WYNIKU I PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 wyodrębnionego w budynku zabytkowym
 w Tarnowie ulica Szkolna 2/3 z zasobu Gminy Miastkowo

               Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

 1.     Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 Dnia 10 stycznia 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, komisja przetargowa przeprowadziła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, wyodrębnionego w budynku zabytkowym "oficyna" przy ulicy Szkolnej 2 w Tarnowie, wraz z udziałem w gruncie w nieruchomości, działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  529 w obrębie wsi Tarnowo.

 2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg. katastru nieruchomości
i księgi wieczystej.

 Zgodnie z informacją z rejestru gruntów i budynków nieruchomość zabudowana na której, zlokalizowany jest samodzielny lokal to działka oznaczona numerem 529, o powierzchni  3000 m2 , grunt zabudowany, oznaczony symbolem Bi.

 Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LM1L/00039238/9 

3.     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

 W przetargu uczestniczyła 1 osoba, która wpłaciła wadium w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

 4.    Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

  •  Cena wywoławcza z VAT  32 769,30 zł;
  •  Cena uzyskane w przetargu z podatkiem VAT ( brutto) - 33 099,30 zł

 5.     Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

     Pan Mirosław Sznejder,  zamieszkały Tarnowo. 

 
 

                                                                                            WÓJT

                                                                                                  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-01-18 14:35
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-01-18 14:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 350