Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę ciągnika z pługiem do odśnieżania i kosiarki"


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo    

Miastkowo, dnia 30 czerwca 2017 r.          
                                                                                                                    

IGN.271.4.2017

                                

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

nr IGN.271.4.2017 na dostawę ciągnika z pługiem do odśnieżania i kosiarki

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

 

  1. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agromasz Sp. z o.o., 07-411 Rzekuń, ul. Kolonie 3,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta nr 2, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.

Cena oferty 207.870 zł brutto; Czas dostawy  – 21 dni

 

Uzasadnienie

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w kryteriach: „Cena”, „Czas dostawy”) wynosi 100 pkt.

 

  1. dotycząca ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną
    w kryteriach: „Cena” i „Czas dostawy”

 

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Łączna liczba punktów

cena

czas dostawy

1.

PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek
99-440 Zduny, Nowe Zduny 82A

59,30

40

 

99,30

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Agromasz Sp. z o.o.

07-411 Rzekuń, ul. Kolonie 3

60

40

 

100


Wójt

                                                                   Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-06-30 14:47
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-06-30 14:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 305