Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.


Informuję, że dnia 26 maja  2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo – rodzaj zadania: obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy   w dniu 26 maja 2017 r. Termin składania ofert został określony na dzień 19 czerwca  2017 r. do godz. 1500.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15.

Oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i została wybrana do realizacji zadania zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.

Komisja stwierdziła że, Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras , 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15. że daje gwarancję wykonania zadania.

 

                                                                                                                                                       Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 10:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 10:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 290