Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu z zasobu gminnego


Data ważności: 26-04-2011 14:30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ GRUNTU Z ZASOBU GMINNEGO
 
Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  ( Dz. U  z 2004 r. N r 207 poz. 2108, Dz. U z 2009 r. Nr 55 poz. 450) Wójt Gminy Miastkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  dzierżawę działki we wsi Czartoria z zasobu gminnego niżej opisaną;
 
Lp.Oznaczenie wg. księgi wieczystejPołożenie  działki,nazwa obrębu (wsi)Okres dzierżawyOpis położeniePrzeznaczenie i sposób jej zagospodarowaniaWyjściowa stawka czynszuwysokość wadiumTermin i miejsce składania ofertTermin i miejsce części jawnej przetargu
1KW LM1L/00049956/2,  numer działki 247 powierzchnia 2,64 haCZARTORIAUstala się okres dzierżawy 5 latPrzedmiotem dzierżawy jest działka gruntu, rola IVB, V i VI położona  na pograniczu wsi Czartoria i Miastkowo w sąsiedztwie wysypiskaDziałka leży w terenie przeznaczonym  zgodnie z planem miejscowym pod uprawy rolne.600zł rocznie, płatna do 15 września każdego roku. Pozostałe warunki umowy będą określone w umowie50,00 złdo dnia 26.04.2011r do godz. 14.30.Otwarcie ofert 29.04.2011r. godzina 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo pok. nr 17.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ulica Łomżyńska 32. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli złożą ofertę pisemną do dnia 26.04.2011 roku do godziny 14.30,  pokój numer 17 oraz wpłacą wadium w tym samym terminie. Wadium należy wpłacić w  walucie polskiej  w kasie Urzędu  Gminy Miastkowo  ul. Łomżyńska 32 w godz. 7.30 -  14.30  lub  na konto numer 92 87571037  13000055 200000  90  Bank Spółdzielczy Łomża Oddział  Miastkowo. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , datę sporządzenia oferty ,oświadczenie ,ze oferent  zapoznał  się z warunkami  przetargu i przyjmuje  te warunki  bez zastrzeżeń ,oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, rodzaj działalności okres dzierżawy. Oferty należy składać
w zamkniętych kopertach Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. Uczestnikom przetargu, których oferta nie została wybrana wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania  przetargu .Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał odstąpi od zawarcia umowy wadium przez niego wpłacone przepada .Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu z którym powinien zapoznać się każdy uczestnik. Dodatkowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 17 lub telefonicznie  pod numerem 86 217-49-96


 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2011-03-28
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-03-29 10:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-03-29 10:42

  Wyświetleń : 196

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo