Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie  o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu z zasobu gminnego


Data ważności: 23-04-2012 11:00

OGLOSZENIE  O PRZETARGU

PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

 NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ GRUNTU Z ZASOBU GMINNEGO

 

            Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  ( Dz. U  z 2004 r. N r 207 poz. 2108, Dz. U z 2009 r. Nr 55 poz. 450) Wójt Gminy Miastkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki z zasobu gminnego, położonej  w obrębie wsi Czartoria:

 

Lp

Oznaczenie wg. księgi wieczystej

Położenie  działki,

nazwa obrębu (wsi)

Okres dzierżawy

Opis  położenie

Przeznaczenie
 i sposób jej zagospodaro-wania

Wyjściowa stawka czynszu 

wysokość wadium

Termin
i   miejsce

składania

ofert

Termin
i miejsce części jawnej

przetargu

 

1.

Działka oznaczona numerem 247

o pow.2,64 ha. K W   Nr

LM1L/000

49956/2,  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łomży Wydział

Ksiąg Wieczystych

 

CZARTORIA

 

Gmina Miastkowo

 

Ustala się okres dzierżawy nie dłuższy niż 5 lat  od dnia zawarcia umowy.

Przedmiotem dzierżawy jest działka gruntu, rola IVb, V i VI położona  na pograniczu wsi Czartoria i Miastkowo w sąsiedztwie wysypiska

 

 

Działka  przeznaczona 
w planie miejscowym
pod uprawy rolne i dzierżawca zobowiązany będzie ją użytkować zgodnie z  przeznaczeniem

600zł  rocznie,

 

czynsz płatny do 15 września każdego roku.

Pozostałe

warunki dzierżawy będą określone
w umowie

 

 

 

  50 zł

 

do dnia

23.04.2012r

do godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy

 

Otwarcie  ofert

26.04.2012r. godzina  11.30

w siedzibie

Urzędu Gminy Miastkowo pok. nr 17.

 

                Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ulica Łomżyńska 32. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli złożą ofertę pisemną do dnia 23.04.2012 roku do godziny 11.00,  pokój numer 17 oraz wpłacą wadium w tym samym terminie. Wadium należy wpłacić w  walucie polskiej  w kasie Urzędu  Gminy Miastkowo  ul. Łomżyńska 32 w godz. 10 - 12.00  lub  na konto numer 92 87571037  13000055 200000  90  Bank Spółdzielczy Łomża Oddział  Miastkowo. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , datę sporządzenia oferty. oświadczenie, że oferent zapoznał  się z warunkami  przetargu i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, rodzaj działalności okres dzierżawy. Ofertę należy podpisać i dołączyć do niej kopię dowodu wniesienia wadium. Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach ”Oferta na dzierżawę działki nr 247 obręb Czartoria” osobiście w pokoju nr 17 lub za pośrednictwem poczty. Uczestnikom przetargu, których oferta nie została wybrana wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu .Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał odstąpi od zawarcia umowy wadium przez niego wpłacone przepada. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu z którym powinien zapoznać się każdy uczestnik. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17 U.G lub telefonicznie pod numerem 86 217-49-96

WÓJT

Jerzy Wróblewski 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2012-03-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-23 13:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-23 13:05

  Wyświetleń : 241

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo