Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyniku przetargu na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Urzędu Gminy


Miastkowo, 2006 -04-04

MK. 341-1/06

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku administracyjnego Urzędu Gminy
i wymianą stolarki okiennej oraz wykonanie chodników z kostki brukowej.

W dniu 4.04.2006 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku administracyjnego Urzędu Gminy i wymianą stolarki okiennej oraz wykonanie chodników z kostki brukowej , ogłoszony przez Wójta Gminy Miastkowo.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 4 ważne oferty, z czego odrzucono 1 ofertę, wybrano ofertę wykonawcy:
Zakład Remontowo Budowlany Aleksander Stanisław Świderski, Kupiski Stare ul.Łomżyńska 21A, 18 – 400 Łomża.

Cena wybranej oferty: 81.206,88zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych 88/100) w tym VAT 14.643,86zł (czternaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy 86/100 ).

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-04-06 08:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-04-06 08:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 258