Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czartoria


Miastkowo, 2006 -08-31

MK.. 341-3/06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czartoria.

Zawiadamiam, że dnia 30 sierpnia 2006 roku o godz. 12 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 105841B i Nr 105884B w miejscowości Czartoria.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156.

Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 ważna oferta, którą wybrano.

Cena wybranej oferty: 671 202,29zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwa złotych 29/100 ) w tym VAT w wysokości 121 036,48zł ( sto dwadzieścia jeden tysięcy 36 złotych 48/100 ).


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-08-31 12:10
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-08-31 12:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 258