Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - przebudowa drogi gminnej - ul. Krótka w Miastkowie


O wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na przebudowe drogi gminnej
ul. Krótka w Miastkowie.Zawiadamiam, że dnia 5 czerwca 2007 roku o godz. 1045 odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Krótka w Miastkowie.

Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna ważna oferta.Złożona oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia.

Wybrano ofertę , którą złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156.

Cena wybranej oferty wynosi : 98 889,67 zł słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 67/100.


W Ó J T

Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-06-06 10:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-06-06 10:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 245