Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacje o wyborze oferty „Budowa boisk sportowych w Miastkowie”


Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Budowa boisk sportowych w Miastkowie”

Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1), z najniższą ceną brutto: 649 632,19 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złotych 19/100 ) złożyła firma:
„KASZUB”  Dariusz KASZUBA
ul. Kolejowa 4,  83-307 Kielpino, oferta otrzymała 300 pkt.

Pozostałe oferty złożyły następujące firmy:
 1. Ofertę nr 2 Przedsiębiorstwo
  Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN”
  Łosiewicz i wspólnicy  sp. jawna
 2. 19 – 203 Grajewo ul. Magazynowa 9, oferta otrzymała  262,56  pkt

 3. Ofertę nr 3 Gospodarstwo Pomocnicze
  przy Zakładzie Karnym
  18 – 400  Łomża, Czerwony Bór 23 , oferta otrzymała  271,86 pkt.

Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-09-28 12:51
Zatwierdził(a) :Barbara Kalinowska2009-09-28 13:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-06-25 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334