Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zwiaząnego z realizacją zadań inwestycyjnych


Miastkowo dn. 25.03.10 r.

FPZ. 341- 2/10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zwiaząnego z realizacją zadań inwestycyjnych.


1. Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :

ING BANK ŚLĄSKI S. A. O/Lublin
Zespół Doradców Klienta
Korporacyjnego w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 17 B
15-085 Białystok

2. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza.
3. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęł do zamawiającego oferta niżej wymienionego wykonawcy:
1) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A
Podlaskie Centrum Korporacyjne
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
Oferta otrzymała 90,73  punktów.
2)  KONSORCJUM BANKOWE
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY Oddział w Łomży
Al. Legionów 5, 18-400 Łomża
Oraz
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA w Warszawie
ul. Szosa Zambrowska 29 A, 18-400 Łomża
Oferta otrzymała  87,49 punktów.
3) Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa
Oferta otrzymała  94,06 punktów.
4) PKO BANK POLSKISPÓŁKA AKCYJNA
Regionalny Oddział  Korporacyjnyw Białymstoku, Centrum Korporacyjne w Łomży
ul. Niemcewicza 4, 18-404 Łomża
Oferta otrzymała 87,58 punktów.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-25 14:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-25 14:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 455