Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Informuję, że dnia 2 lutego 2010 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – rodzaj zadania: popularyzacja dyscypliny sportu - piłka nożna. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 2 lutego 2010 r. Termin składania został określony na dzień 10 marca 2010 r.

Do do dnia 10 marca br wpłynęła 1 oferta od Klubu Sportowego „Miastkowo” z siedzibą w Chojnach-Naruszczkach.

Oferta ta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu i dlatego też została zaakceptowana.
22 marca 2010 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania z Klubem Sportowym "Miastkowo"

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-29 07:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-29 07:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 351