Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Unieważnienie- Budowa boiska sportowego w Miastkowie


Miastkowo dn. 09.08.10 r.


Nr sprawy FPZ.341-10/10


OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  


Dot. przetargu nieograniczonego Nr FPZ.341-10/10
na realizację inwestycji p.n.:Budowa boiska sportowego w Miastkowie

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miastkowo,18-413 Miastkowo,  ul. Łomżyńska 32
Tel. (86) 217-48-29, fax (86) 217-48-29
ogłasza unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym na:
Budowę boiska sportowego w Miastkowie
-zgodnie z art. 93 ust .1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r., Nr 223,
poz. 1655) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, co uniemożliwi zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
                                                                                                 Wójt
                                                                                    Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-08-09 11:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-08-09 12:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 360