Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Informuję, że dnia 3 lutego 2011 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – rodzaj zadania: popularyzacja dyscypliny sportu - piłka nożna. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 3 lutego 2011 r. Termin składania został określony na dzień 4 marca 2011 r. do godz. 13:00
 
W  wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty, od następujących organizacji:
  1. Klub Sportowy „Miastkowo” z siedzibą w Chojnach-Naruszczkach 18;
  2. Stowarzyszenie „Razem”, Rydzewo, ul. Mazurska 22.
Po wnikliwym rozpatrzeniu ofert, uznano, iż oferta Stowarzyszenia „Razem” nie spełnia zasad przyznania dotacji.
Klub Sportowy „Miastkowo” daje gwarancję wykonania zadania i to jego oferta została zakwalifikowana do udzielenia dotacji.
 
Oferta ta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu i dlatego też została wybrana do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-03-07 15:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-03-07 15:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 336