Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty - Budowa boisk sportowych w Miastkowie


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
 
„Budowę boisk sportowych w Miastkowie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
 
 
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego firmę o nazwie :
 
Mroczkowski Krzysztof PUH
Centrum Budownictwa-Dociepleń
MROCZKOWSKI
ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża
 
 
2. Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100,
3. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
4. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego, wpłynęły 1 niżej wymieniona oferta:
  • Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI z siedzibą w Łomży ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża,
5. Żadnych ofert nie odrzucono.
6. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-19 10:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-19 10:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 310