Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Informuję, że dnia 19 stycznia 2012 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu , rodzaj zadania: popularyzacja dyscypliny sportu – piłka nożna. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Termin składania ofert został określony na dzień 17 lutego 2012 roku do godz. 1500.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Klubu Sportowego „Miastkowo” z siedzibą w Chojnach - Naruszczkach 18, 18-413 Miastkowo. Oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu i została wybrana do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Komisja stwierdziła, że Klub Sportowy „Miastkowo” daje gwarancję wykonania zadania.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-20 14:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-20 14:16
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 381